Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2015มิญชวิทยาของท่อลม หลอดเลือด และกล้ามเนื้อลายของ ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาข้าวเม่า AMBASSIS VACHELLII RICHARDSON, 1846 จากปราณบุรี ประเทศไทยวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017มิญชวิทยาเชิงเปรียบเทียบทางโครงสร้างของม้ามปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) และปลาไหลงูPisodonophis boro (Hamilton, 1822)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017จุลกายวิภาคของท่อยูรินิเฟอรัสในงูปากกว้างน้ำเค็ม (Cerberus rynchops) จากประเทศไทย: หน่วยพื้นฐานของไตวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017จุลกายพยาธิวิทยาของสมองและการฝ่อของออพติก โลบ ปลาทู (Rastrelliger brachysoma) ในบริเวณอ่าวไทยตอนบนวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017Histological organization of head skin in the femaleDevario regina(Fowler, 1934)Wannee Jiraungkoorskul