Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 54 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Treatment of vascular cognitive impairmentPermphan Dharmasaroja
2017การดูแลบาดแผลผู้ป่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนาโนเทคโนโลยีกัลยา ประไพนพ
2017การบรรเทาอาการโรคด้วยหญ้าปักกิ่งอรุณี อหันทริก
2017Cytotoxic effect of compounds isolated from Goniothalamus marcanii Craib stem barksPatoomratana Tuchinda
2017Comparison of chemical compositions and in vitro antioxidant activities of essential oils obtained by stream distillation and water distillation from curcuma angustifolia roxb. Roots and Rhizomes from ThailandThaya Jenjittikul
2017โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาข้าวเม่า AMBASSIS VACHELLII RICHARDSON, 1846 จากปราณบุรี ประเทศไทยวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017ทูเมอร์เนคครอซิสแฟคเตอร์แอลฟาป้องกันการตายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี โดยกระตุ้นขบวนการส่งสัญญาณ MAPK และ AKTฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
2017การใช้จุลกายพยาธิเป็นตัววัดทางชีวภาพเพื่อประเมินสุขภาวะเบื้องต้นของหอยขม Filopaludina martensi ในลำน้ำเข็ก ช่วงไหลผ่านอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017สถานการณ์การใช้วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงไพโรจน์ หลวงพิทักษ์
2017มิญชวิทยาเชิงเปรียบเทียบทางโครงสร้างของม้ามปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) และปลาไหลงู Pisodonophis boro (Hamilton, 1822)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล