Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008ผลของคลอรีเนตเตดพาราฟินต่อสมบัติของยางไนไตร์ลที่เสริมแรงด้วยเขม่าดำชาคริต สิริสิงห
2011ความเป็นไปได้ในการใช้แคลเซียมเมทาไครเลตเป็นสารกระตุ้นร่วมในยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์ภุชงค์ ทับทอง; อุทัย เทพสุวรรณ; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2007อิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัติการไหล ความหนาแน่นของพันธะข้าม และสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ชาคริต สิริสิงห
2007ผลของปริมาณไอดีนและสัดส่วนการผสมต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)ชาคริต สิริสิงห
2007ผลของคลอรีเนตเตดพาราฟินต่อสมบัติของยางไนไตร์ลที่เสริมแรงด้วยซิลิกาชาคริต สิริสิงห
2008อิทธิพลของสารช่วยในกระบวนการผลิตต่อสมบัติของยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)อุทัย เทพสุวรรณ์; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2007อิทธิพลของสภาวะในการผสมต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางเอทธิลีนโพรพิลีนไดอีน (EPDM)ชาคริต สิริสิงห
2007ผลของสัดส่วนการผสมต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางคลอโรพรีน (CR)ชาคริต สิริสิงห
2007ผลของเอทธิลีนไธโอยูเรีย (ETU) ต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางคลอโรพรีน (CR) และยางธรรมชาติ (NR) ที่เสริมแรงด้วยซิลิกากรรณิกา หัตถะปะนิตย์; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2008การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเสริมแรงระหว่างนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกาในยางธรรมชาติภุชงค์ ทับทอง; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย