Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 162 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008อิทธิพลของสารป้องกันการเกาะติดผิวแม่พิมพ์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนกรรณิกา หัตถะปะนิตย์; ฐานันดร วันทะนะ; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2009ผลของอัตราส่วนความหนืดมูนนี่ต่อสมบัติของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติ (NR) และยางไนไตร์ล (NBR)ภุชงค์ ทับทอง; กรรณิกา หัตถะปะนิตย์; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2009บทบาทของยางอะคริเลตผง (ACMP) ต่อสมบัติต่างๆ ของยางไนไตร์ล (NBR)อุทัย เทพสุวรรณ; ภุชงค์ ทับทอง; พงษ์ธร แซ่อุย; ชาคริต สิริสิงห
2007การเตรียมยางธรรมชาติเหลวให้มีหมู่คาร์บอกซิลที่ตำแหน่งปลายโดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปราณี ภิญโญชีพ
2009ผลของยางคาร์บอกซิลิกไนไตร์ลผง (XNBRP) ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่คงรูปด้วยระบบเพอร์ออกไซด์ภุชงค์ ทับทอง; อุทัย เทพสุวรรณ์; ชาคริต สิริสิงห; พงษ์ธร แซ่อุย
2007ผลของการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิคบนบกและแอโรบิคในน้ำต่อสมรรถภาพการหายใจไถ้ออน ชินธเนศ
2002การปรับตัวจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันของร่างกายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวเข่าในนักมวยไทยไถ้ออน ชินธเนศ; รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
2006ปฏิบัติการอย่างง่ายในวิชาสรีรวิทยาพื้นฐานเรื่อง "สรีรวิทยาระบบประสาท: รีเฟล็กซ์ในการควบคุมการเคลื่อนไหวและระบบประสาทอัตโนมัติ" โดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไถ้ออน ชินธเนศ
2007หลักการฝึกร่างกายแบบแอโรบิคและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นโดยย่อทศพร ยิ้มละมัย; ไถ้ออน ชินธเนศ
2002ผลการประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2544 เรื่อง "สมดุลอุณหภูมิกายในนักกีฬาประเภทใช้ความอดทนและใช้แรงงาน"รุ่งชัย ชวนไชยะกูล