Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2011การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ด้วยเมทริกซ์ของวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนนาโนทิวป์-ไคโตซานเร่งปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจนด้วยแลคเคสดวงใจ นาคะปรีชา
2014การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันที่มีความเร็วในการวิเคราะห์สูงสำหรับตรวจวัดความเค็มและฟอสเฟตในน้ำจืดและน้ำกร่อยปิยวรรณ พันสี; ดวงใจ นาคะปรีชา
2013แก๊สโครมาโทกราฟีสำหรับการควบคุมคุณภาพแก๊สโซฮอล์ดวงใจ นาคะปรีชา; ประพิณ วิไลรัตน์
2016การพัฒนาระบบการไหลอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าการนำไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสสารละลายเพื่อวิเคราะห์ยูเรียในปัสสาวะดวงใจ นาคะปรีชา
2016การประเมินความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วยระบบวิเคราะห์การไหลอัตโนมัติร่วมกับ ส่วนตรวจวัด พีอีดีดีแบบประหยัดดวงใจ นาคะปรีชา