Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 483 to 502 of 636 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Wearable electronic nose based on embroidered amine sensors on the fabric substratesTeerakiat Kerdcharoen
2012WiFi electronic nose for indoor air monitoringTeerakiat Kerdcharoen
2011A wireless networked smart-shoe system for monitoring human locomotionTeerakiat Kerdcharoen
2013A zigbee-based wireless wearable electronic nose Using flexible printed sensor arrayPanida Lorwongtragool; Reinhard R. Baumann; Enrico Sowade; Natthapol Watthanawisuth; Teerakiat Kerdcharoen
2009การกระตุ้นการสร้างสารอาร์ทีมิซินินในรากเพาะเลี้ยงของชิงเฮาพิทักษ์ อินธิมา; กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
2015การขยายพันธุ์ต้นหัวร้อยรูหนาม (Myrmecodia tuberosa Jack) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออัจฉรา เมืองครุธ; ชาติเชื้อ เชิงหอม; งามนิจ ชื่นบุญงาม; ทยา เจนจิตติกุล
2012การขับสารฟลาโวนอยด์ทางปัสสาวะหลังจากรับประทานน้ำฝรั่งนพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
2010การจำลองแบบสถานะไม่คงตัวของระบบสูบน้ำแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ TRNSYS 16.01นพนันท์ นานคงแนบ
2017การดูแลบาดแผลผู้ป่วยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนาโนเทคโนโลยีกัลยา ประไพนพ
2015การตรวจวัดโบรไมด์ในน้ำโดยเทคนิคทางสเปคโทรโฟโตเมทรีโดยใช้ ระบบมัลติไซริงโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสร่วมกับแก๊สดิฟฟิวชันประพิณ วิไลรัตน์; กาญจนา อุไรสินธว์
2014การตรวจสอบการเกิดโครงสร้างเส้นใยอมัยลอยด์ของโปรตีนด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์โศรยา พรสุวรรณ
2015การตลาดและการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด...ในวันที่โลกเล็กลงอภิชัย อารยะเจริญชัย
2015การตอบสนองของเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) ต่อกับดักสีต่างๆ ในสวนกล้วยไม้สังวรณ์ กิจทวี
2010การถ่ายยีนเข้าสู่ต้นเข้าพรรษาทางเงิน (Globba substrigosa) โดยใช้ Agrobacterium tumefaciensงามนิจ ชื่นบุญงาม
2005การทดสอบความปลอดภัยและภาวะภูมิคุ้มกันของวัคซีน HIV-1 Immunogen ในผู้ติดเชื้อ HIV : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลศรีนครินทร์กาญจนา ศิริสิทธิ์
2010การทดสอบความไวต่อโปรตอนของวัสดุต่างๆ เพื่อคัดกรองก่อนนำมาทำเป็นอิเล็กโทรดขนาดจิ๋วปริญญา มาสวัสดิ์
2012การทดสอบฤทธิ์ของโบรมีเลนในการลดความเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมโดยการตัดเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าในหนูทดลองปิยานี รัตนชำนอง; ยุพิน สังวรินทะ; วริญกาญจน์ เหมสถาปัตย์
2009การทำลายเซลล์เจ้าบ้านของเชื้อ Burkholderia pseudomalleiอิษฎา มุ่งสันติสุข
2017การบรรเทาอาการโรคด้วยหญ้าปักกิ่งอรุณี อหันทริก
2017การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลคำรณ โชธนะโชติ