Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 503 to 522 of 613 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010การศึกษาการผลิตเสื้อเกราะกันกระสุนจากผ้าใยประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
2008การศึกษาการเกิดไฮโดรไลซิสโดยเบสของไตรอะซิตินโดยระเบียบวิธีเซมิเอมพิริคัลและเดนซิตี้ฟังก์ชันนัลทวีธรรม ลิมปานุภาพ; จงกล จารุภัทรากร; ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
2011การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคำรณ โชธนะโชติ
2014การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลีลศร พ่วงศรี; ศศิมา มามีใหญ่; วันวิสา เจริญยศ; วัชรี ใจซื่อกุล
2012การศึกษาความเข้มข้นของมวลสารในแหล่งน้ำด้วยการดูดซับโดยใช้สาหร่ายบุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ
2016การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยใช้ใบมันสำปะหลังดัดแปรอทิตยา ศิริภิญญานนท์
2008การศึกษาผลของหมู่แทนที่ต่อสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสีย้อมอินทรีย์ที่มีแนพทาลีนและอะซูลีนเป็นองค์ประกอบโดยระเบียบวิธี TDDFTทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ; สุภาวดี มนต์สถาพร
2017การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดลคำรณ โชธนะโชติ
2014การศึกษาภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมของเครื่องหมายดีเอ็นเอ InDel ระหว่างพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของประเทศไทยวรนุช บุนนาค; วิษวัต สงนวล; อุษณีษ์ พิชกรรม; ประหยัด โภคฐิติยุกต์; เมธา มีแต้ม
2007การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดานพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
2013การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ปริมาณสารไฮโดรไลซ์แทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมะขามป้อมจากจังหวัดกาญจนบุรีปิยานี รัตนชำนอง
2008การศึกษาวิธีการและความเหมาะสมสำหรับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันชนิดต่าง ๆถาวร ใจเพ็ชร; จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ
2019การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมฟิทส์และฟลุก้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพการกำบังรังสีคอสมิกของวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำและเลขมวลน้อยAlejandro Saiz Rivera
2007การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์โดยใช้เทคนิคลำไอออนสมศักดิ์ แดงติ๊บ
2013การสังเคราะห์ตัวเร่งวิวิธพันธ์จากเปลือกหอยเหลือทิ้งเพื่อใช้เตรียมไบโอดีเซลศิวพร มีจู สมิธ
2014การสังเคราะห์นาโนแคปซูลและสมบัติการกำจัดไรฝุ่นพันธ์ญา สุนินทบูรณ์
2012การสังเคราะห์ฟิล์มพอลิยูรีเธนจากน้ำมันสกัดของเปลือกเม็ดมะม่วงหิมพานต์วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร
2011การหาปริมาณเหล็ก (II) ในน้ำธรรมชาติโดยใช้ระบบการไทเทรตอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นปริญญา มาสวัสดิ์
1997การอนุรักษ์สายพันธุ์สักใหญ่ที่สุดในโลกโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อกรวิชช์ ณ ถลาง
2007การเตรียมยางธรรมชาติเหลวให้มีหมู่คาร์บอกซิลที่ตำแหน่งปลายโดยการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปราณี ภิญโญชีพ