Browsing by Author วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2016จุลกายพยาธิวิทยาเบื้องต้นของเนื้อเยื่อตับและไตของปลาน้ำดอกไม้ SPHYRAENA OBTUSATA CUVIER, 1829 บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2014จุลกายวิภาคที่แตกต่างของระบบห่อหุ้มร่างกายบริเวณส่วนอกของผีเสื้อหนอนคูน ธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2015มิญชวิทยาของท่อลม หลอดเลือด และกล้ามเนื้อลายของ ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017มิญชวิทยาเชิงเปรียบเทียบทางโครงสร้างของม้ามปลาฉลามหัวบาตร Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) และปลาไหลงูPisodonophis boro (Hamilton, 1822)วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
2017โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาของเซลล์ไข่ปลาข้าวเม่า AMBASSIS VACHELLII RICHARDSON, 1846 จากปราณบุรี ประเทศไทยวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล